skip to Main Content
4 Tips Bij Het Opstellen Van Een Arbeidsovereenkomst

4 tips bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst

Veel gemaakte fouten in een arbeidsovereenkomst

Als werkgever moet u een arbeidsovereenkomst opstellen wanneer u een nieuwe werknemer in dienst wilt nemen of wanneer u een werknemer een ander contract wilt aanbieden. In een arbeidsovereenkomst staan alle verwachtingen, werkzaamheden en formele regels die u vraagt van uw werknemers. Toch worden er vaak nog fouten gemaakt bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst. Wij geven u hier 5 tips waar u op moet letten bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst, zodat dit u nooit meer overkomt.

Tip 1: Tussentijds opzegbeding

Een tussentijds opzegbeding ontbreekt vaak in het contract. Hiermee kunt u uw werknemers niet zomaar ontslaan wanneer zij niet presteren. Dit kost u dan geld. U zit aan ze vast tot de datum die in het contact is afgesproken. Zorg er daarom voor dat u een tussentijds opzegbeding in uw arbeidsovereenkomst opneemt.

Tip 2: Geen BSN-nummer

U mag nooit het BSN-nummer van een medewerker vermelden in de arbeidsovereenkomst. U mag het BSN-nummer alleen gebruiken bij het uitwisselen van de loongegevens van uw werknemer met de Belastingdienst. Houdt hier goed rekening mee, want dit gaat nog wel eens mis.

Tip 3: Motivering bij het concurrentiebeding

U moet ervoor zorgen dat u een motivering van het concurrentie- of relatiebeding toevoegt. Doet u dit niet? Dan is het beding niet geldig en kunt u hier geen beroep op doen wanneer uw werknemer het concurrentiebeding overtreedt.

Tip 4: Te lange opzegtermijn

Wat ook vaak terugkomt, is dat bedrijven een te lange opzegtermijn in hun arbeidsovereenkomst hanteren. Een lange opzegtermijn is logisch wanneer u niet wilt dat uw werknemers snel vertrekken, maar als werkgever zit u aan de dubbele opzegtermijn vast. Dit wordt vaak vergeten. Wanneer u een werknemer wilt ontslaan, moet u dus de dubbele opzegtermijn aanhouden. Denk hier daarom goed over na van te voren. Weet u niet wat het beste is voor u en uw bedrijf? Dan kunt u een arbeidscontract laten opstellen door professionals. U bent er dan van verzekerd dat alles goed in het contract is opgenomen. Zo loopt u niet later nog tegen mogelijke problemen aan.

Voor meer informatie over het opstellen van een goede arbeidsovereenkomst, neemt u contact op via dit contactforumulier.

Back To Top