skip to Main Content
Het Belang Van Een BHV Cursus

Het belang van een BHV cursus

Als het zo ver komt

U hoopt natuurlijk dat het niet zal gebeuren: een calamiteit bij uw bedrijf. Maar als het toch zo ver komt, wilt u dat uw medewerkers weten wat ze moeten doen. Het is dus van belang dat er genoeg medewerkers een BHV-cursus krijgen. Als werkgever bent u er verantwoordelijk voor dat alle BHV’ers goed opgeleid en uitgerust zijn om te handelen wanneer het ertoe doet. In dit blog leest u meer over BHV-cursussen.

De noodzaak van een BHV-cursus

  • Eerste hulp geven bij ongevallen
  • Brand bestrijden
  • Medewerkers alarmeren en evacueren in een noodsituatie

Wettelijke verplichting

Het opleiden van uw personeel is wettelijk verplicht. Het aantal BHV’ers is echter niet wettelijk bepaald. Dit hangt mede af van de omvang van uw bedrijf en de risico’s binnen uw bedrijf. Als de risico’s in uw bedrijf klein zijn, kan een BHV-cursus op locatie meestal volstaan. Bij grotere risico’s zijn een volledige EHBO-cursus en brandbestrijdingstraining aan te raden.

EHBO en brandbestrijding

Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) is de hulp die door de BHV’er kan worden gegeven in afwachting van professionele hulpverleners, zoals beademen, reanimeren en vitale functies controleren. Maar ook om hulp bij zaken als brandwonden, botbreuken, oogletsel, vergiftiging, verstikking, shock en bloedverlies komen in een EHBO-cursus aan bod.
Bij de training brandbestrijding leren cursisten over branden, het voorkomen en blussen hiervan en het ontruimen van de omgeving.

Wees voorbereid

Mocht er een noodsituatie voordoen in uw bedrijf, weest u dan voorbereid. Laat niets aan het toeval over en kies een goede BHV cursus voor uw medewerkers. Wilt u graag meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier .

Back To Top