skip to Main Content
Uw Bedrijf Future-proof Maken Met Systeembeheer 2.0

Uw bedrijf future-proof maken met systeembeheer 2.0

Ga met uw tijd mee!

De tijd verandert in een snel tempo. Waar we in een recent verleden nog iemand nodig hadden die de computers in uw bedrijf installeerde en ‘aan elkaar knoopte’ in één systeem, stappen we nu langzaam over naar systeembeheer 2.0. Nou ja, langzaam! De verwachting is dat IT-budgetten in bedrijven de komende jaren voor meer dan de helft aan Cloud diensten uitbesteed worden. Daarnaast werkt straks 80% procent van de grote ondernemingen in een hybride Cloud en maakt ongeveer vijf op de zes organisaties gebruik van Cloud diensten. Dat zijn grote veranderingen. Deze hebben vooral gevolgen voor uw systeembeheerder. Is iemand binnenkort zijn baan kwijt? Waarschijnlijk niet, maar de taken van de systeembeheerder gaan wel veranderen. Hoe gaat u op weg naar Systeembeheer 2.0? Met Systeembeheer van Regel-IT maakt u uw bedrijf zeker future-proof!

Future-proof maken van uw systeembeheerder

In een future-proof bedrijf gaat de systeembeheerder 2.0 zich meer bezighouden met vraagstukken op strategisch niveau en het beheren van diensten. Hij hoeft niet meer diepgaande kennis van applicaties te hebben, maar meer kennis van de beschikbaarheid van een bepaalde service. Op het gebied van nieuwe producten en technologieën zijn systeembeheerders van grote toegevoegde waarde. Dat is wat de huidige systeembeheerder maakt tot de systeembeheerder 2.0.

Systeembeheer door specialisten op afstand

De systeembeheerder in uw bedrijf wordt met zijn kennis van producten en technologieën de bruggenbouwer tussen uw bedrijf en de systeembeheerders op afstand. Dat zijn experts die uw bedrijf ondersteuning bieden op alle IT-gerelateerde vlakken. Door uw IT-beheer uit te besteden aan externe specialisten, weet u zeker dat uw software altijd goed werkt. Als u het IT-beheer uitbesteedt, dan wordt u netwerk voortdurend gemonitord, net als uw servers en computers. Dat is een veilig idee.

Alle IT-zaken op een veilig adres

Als u uw IT-zaken extern laat regelen, weet u dat u ook gebruik kunt maken van extra services, zoals:

  • Cloud servers en werkplekken
  • Advies en implementatie van Office 365
  • Periodiek onderhoud
  • Anti-virus software
  • VOIP IT

Kortom: ga mee met uw tijd en maak uw bedrijf future-proof met systeembeheer 2.0. Informeer bij uw IT-specialist naar wat voor uw bedrijf van toepassing is.

Back To Top